VOL037童颜巨乳模特月音瞳写真41P月音瞳蜜桃社

VOL037童颜巨乳模特月音瞳写真41P月音瞳蜜桃社

又必严以驭脾,使太阴之湿不上蒸,乃广服大药,以安和五脏,培养肺气。脾气下陷,补中益气汤。

但虚人不宜用,当同补药用之,免损胃。 内伤饮食生冷之物,致火被遏愈怒,又一火也,治宜辛热之剂消导之。

治宜辛凉发散,辛温消导。如无瓜蒂,以淡豆豉二钱代之。

又曰∶冲任皆起于胞中,上循胸里,为经络之海。久而炎炽,乃及于肺,则病重矣。

含口中,汁下即消。咳吐稠痰,胸胀喘急,发热,玄参清肺饮∶玄参、柴胡、陈皮、桔梗、茯苓、地骨、麦冬、苡仁、甘草、槟榔,煎成入童便一盏服。

 此积痰在肺,肺为大肠之脏,宜大肠之不固也,当与澄其源而流自清。故泻之以苦寒,非泻肺气也,泻肺中之火,即所以补肺气也。

Leave a Reply